BLOKADE

Blokade med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse

 

En anlæggelse af blokade med binyrebarkhormon foretages primært for at dæmpe en irritationstilstand omkring sener, slimsække og led.

Blokaden vil ofte blive anlagt med hjælp af ultralydsvejledning.

Generelt kan behandling med blokade ikke stå alene. Der vil ofte skulle kombineres med fysioterapi og aflastning fra de påvirkninger, som har givet irritationen.

 

Virkning af blokade:

Blokaden indeholder en blanding af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon. Lokalbedøvelsen giver ofte en umiddelbar bedring, som hjælper i et antal timer.

Virkningen af binyrebarkhormonet begynder oftest først at kunne mærkes efter nogle dage, og der går nogle gange op til 10-14 dage før der er fuld effekt.

Blokaden virker oftest i op til 6-8 uger. Nogle gange kan det være nødvendigt med supplerende blokader i forløbet. Dette afgøres ud fra et lægeligt skøn i forhold til skaden og virkningen af blokade.

Du bør aflaste området de første 3-4 dage og undgå tungere belastning de første uger. De nærmere forholdsregler aftales i forbindelse med konsultationen.

Hvorvidt du har behov for sygemelding afhænger af tilstanden og dine arbejdsbelastninger.

 

Mulige bivirkninger:

Nogle få patienter oplever en forværring af symptomerne i 1-2 dage efter indsprøjtningen. En lille procentdel får blussen i kinderne og hjertebanken de første dag. Dette er helt fredeligt og forsvinder igen af sig selv.

Der kan komme en udtynding af hud og underhud, hvis binyrebarkhormonet trækker op i dette væv.

Nogle få patienter får farveforandringer (pigmentforandringer) i huden efter blokade. Dette er oftest mest synligt, hvis du er mørk i huden. Disse forandringer forsvinder normalt igen, men der kan gå op til et par år, før det er helt væk.

Hvis du har sukkersyge, kan du efter en blokade opleve at blodsukkeret er vanskeligt at styre den første uge. Du skal derfor være ekstra omhyggelig med at kontrollere blodsukkeret.

Yderst sjældent kan der optræde infektion efter en blokade, men dette anslås kun til at ske ca 1 ud af 20.000 behandlinger.

Det er selvfølgelig vigtig at vi snakker din situation igennem ved konsultationen for at kunne vejlede dig bedst.

Hvis du har allergi er det selvfølgelig vigtig at vi ved det, men allergiske reaktioner efter blokade er sjælden, da man jo bruger binyrebarkhormon til netop behandling af allergi.

Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål i efterforløbet, er det selvfølgelig vigtig at du kontakter klinikken, eller ved akutte spørgsmål eventuelt egen læge eller vagtlæge.

 

 

                                                                                                                                                                                         Læge Jan Smedegaard Hede    Marts 2024