LÆGE INFORMATION

Generelt:

Henvisningerne bør indeholder patientens telefonnummer og om muligt E-mail. Hvis der er taget røntgenbilleder eller MR-scanning i forløbet er det en fordel at det fremgår af henvisningen.  Så kan vi betille billederne hvis det er relevant. 
Det er ikke praktisk muligt at give en komplet oversigt over alle de operationstyper, der udføres på klinikken, men som praktiserende læge er man velkommen til at kontakte os med en forespørgsel. I nogle tilfælde kan der være specielle forhold, der gør, at vi må anbefale, at operationen udføres et andet sted (sygehus) - f.eks. hvis man på grund af anden sygdom har særlig stor komplikationsrisiko eller hvis vi skønner, at lige netop denne operation bedst vil kunne udføres i fuld bedøvelse.

 

Indkaldelse:

Patinterne indkaldes via e-mail eller på telefon, så vidt muligt indenfor 1-2 hverdage. Hvis vi ikke har opdateret e-mail eller telefonnummer, sendes undtagelsesvist indkaldelse med post.

Hvis henvisningen er lavet til Refhost, skal patienten selv kontakte klinikken med henblik på at aftale en tid


Fodindlæg og offentligt tilskud:

Det kan være rart for den praktiserende læge eller andre behandlere at kende til reglerne for tilskud til fodindlæg. Disse regler er faktisk når man nærlæser dem ganske restriktive og efterlader ikke mange af de henviste patienter med hjemmel i loven for tilskud. Ganske mange patienter bliver skuffede, idet de ofte har fået indtryk af at det er en formsag at få tilskud når blot de er set af en speciallæge i ortopædisk kirurgi.
Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk håndsyede sko i henhold til Serviceloven § 97 og 98 (bek. § 13 og 14).
Du kan få støtte til fodindlæg, hvis indlægget i væsentlig grad afhjælper en varig, svær foddeformitet. For at du kan få støtte, skal du uden brug af indlæg være henvist til ortopædisk fodtøj.
 
 
Svær foddeformitet indebærer en af følgende lidelser:

  1. Leddegigt med svær forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål).
  2. Sårdannelser eller risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge.
  3. Svære forfodsfald ved samtidig dårlig blodomløb, f.eks klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne.
  4. Stiv forfod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på forfodsknogler, kronisk ledbetændelse efter leddegigt.
  5. Aflastning af varig smertende ar i fodsålen.
  6. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, f.eks svær fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta).

Du kan ikke få hjælp til indlæg ved almindelig blød platfod hos børn.