VENTETID KONSULTATION

Ventetid på konsultation afhænger af diagnosen..
 

Vi har i øjeblikket desværre ret lang ventetid på de tilstande, hvor der ikke forventes operation (op til ca 11 mdr.).

Vi har gennem længere tid ansøgt om at udvide kapaciteten med yderligere en læge, men har indtil videre fået afslag fra regionen, og vi har derfor desværre ikke mulighed for at gøre så meget ved ventetiden.

Vi tilstræber en kortere ventetid til operationspatienter. I øjeblikket forventes forundersøgelse indenfor 2-6 uger og herefter kort ventetid på operation (2-4 uger)

Man kan finde os på internetsiden Venteinfo.dk og her sammenligne med øvrige klinikker og sygehuse.

Henvisningen fra egen læge sendes elektronisk til klinikken. Herefter registreres den og der udsendes en tid via mail til patienten. Dette sker indenfor et par dage. Hvis den tildelte tid ikke passer kan man ringe og få den ændret.

Hvis ikke egen læge har mailadresse til patienten udsendes undtagelsesvist indkaldelse med almindelig post.

Hvis egen læge kun lægger henvisningen ud på "Henvisningshotellet" og ikke samtidig sender henvisningen til os på EDIFACT kan vi ikke vide at patienten er henvist hertil. I givet fald skal patienten selv kontakte klinikken.

Alle patienter i sygesikringsgruppe I og II, der henvises fra praktiserende læge, behandles vederlagsfrit.